Ponuka spolupráce

Autor: Michal Ondreička <michal(at)elson.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 12. 09. 2006

Obchodný zástupca

Ste komunikatívny a technický typ, ktorý je aktívny používateľ Internetu a sleduje vývoj na telekomunikačnom trhu? Ak chcete využiť svoj voľný čas popri práci či štúdiu, potom práve pre vás je možnosť stať sa našim obchodným zástupcom ideálnou príležitosťou ako si slušne zarobiť.

Plat formou odmeny za každého získaného bytového záujemcu, či samostatnej firmy

Inštalačné práce

Aj Vy sa môžete stať členom pracovného kolektívu a aktívne sa podieľať na rozvoji sieti. Ideálne pracovné kolektívy sú dvojice, pričom aspoň jeden z tímu musí byť elektrotechnicky spôsobilý.

Požiadavky na jeden pracovný tím:

Plat formou odmeny za pripojenie jedného bytu, rodinného domu, či firmy bez ohľadu na počte pracujúcich ľudí. Možnosť fakturovania živnostníkom, alebo dohodou o vykonaní práce.