GroupData

Autor: Michal Ondreička <michal(at)elson.sk>, Téma: Naše služby, Vydané dňa: 02. 03. 2014

GroupData

časovo a dátovo neobmedzený internet
(pre domácnosti v bytovom dome)

pripojenie skupiny obyvateľov bytového domu do optického internetu, kde sa na streche objektu zriadi prístup do našej siete pomocou mikrovlnných antén a urobí sa káblový rozvod v stupačke domu do bytov záujemcov o našu službu.

Program
Rýchlosť
down/up
Popis programu
Mesačne
pri štvrťročnej platbe
pri ročnej
platbe
Štart
10/3
Mbit
pre nenáročných, na každodennú prácu či zábavu na internete
10 €
9 €
Štandard
15/4
Mbit
pre náročnejších, nakonfigurovaný a zabezpečený wifi router v cene
15 €
13,50
Plus
20/5
Mbit
pre najnáročnejších, wifi router
a statická verejná ip v cene
20 € 18 €

Zriadenie služby
cena inštalácie pri viazanosti na

2 roky
1 rok
bez
inštalácia káblu z chodby do bytu záujemcu pracovníkom našej spoločnosti Elson, s.r.o
1 €
33 €
50 €

- všetky programy sú DÁTOVO a ČASOVO NEOBMEDZENÉ
-  ceny sú koncové vrátane DPH

V cene každého programu:
- 1x 1GB e-mailová schránka chránená antispamovým a antivírusovým filtrom
- WEB/FTP priestor pre Vaše webové stránky a súbory
- vysoká bezpečnosť pred útokmi z vonku

V cene zriadenia technikom je zahrnuté:
- dotiahnutie LAN káblu z chodby do bytu záujemcu najmenej komplikovanou trasou
- 1x prieraz (6-8mm diera) do bytu z chodby
- nalisovanie (krimpovanie) koncoviek konektorov RJ45 na oboch stranách
- 1x aktivácia služby a jej predvedenie zákazníkovi*

*nastavenie plne funkčného PC užívateľa. Ak technik zistí technickú poruchu na strane odberateľa, ktorá sa nedá odstrániť jednoduchým zásahom, tak preukáže funkčnosť pripojenia na servisnom notebooku. V prípade naliehania zo strany zákazníka technik bude toto pripojenie účtovať ako servisný zásah. Služby ako napr. lištovanie či schovávanie káblu v byte, ďalšie prierazy v byte, vedenie káblu iným spôsobom ako určil technik, inštalácia operačného systému, zabezpečenie počítača firewallom či antivírom, odstránenie spyware či adware zo systému, nie sú v cene inštalácie, sú uvedené v ďalších službách

Predpoklad na zriadenie služby:
- súhlas vlastníkov bytov s inštaláciou antény a s káblovým rozvodom
- počítač či zariadenie so sieťovým rozhraním (sieťová karta)
- ľubovoľný operačný systém podporujúci TCP/IP

Tento spôsob pripojenia na Internet nieje závislý od objemu prenesených dát ako ani od času stráveného na Internete (budete pripojený nepretržite za paušálny mesačný poplatok) a nepotrebuje k tomu ani telefónnu linku či iné ďalšie zariadenia a s nimi spojené poplatky.